Tel: +90 (312) 395 60 66
info@anadoluradyant.com.tr

İvedik OSB. 1464. Sok. No:20
OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE

» Çevre Politikası

› Çevre Politikası

ANADOLU RADYANT gerçekleştirdiği üretim ile oluşturduğu katma değer ve istihdamın sürekliliğini sağlarken uygulayacağı çevre politikası ile paydaşlarına örnek bir işletmecilik-çevre ilişkisi sunacaktır.

ANADOLU RADYANT bu kapsamda oluşturacağı çevre politikasını aşağıdaki ana başlıklarda beyan etmektedir. Bunlar;

Yasalara uyum: İşletilmesi planlanan projelerde inşaat, işletme ve kapama aşamalarında Türk çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatların emirlere uyumun yanı sıra madencilik ve atıklarla ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından hazırlanan en iyi uygulamalar takip edilecektir.

En iyi uygulamaların seçimi: Yaşadığımız çevrenin işletmecilik faaliyetlerinden etkileşimini minimize etmek için kalkınabilirlik süreci ilkelerini göz ardı etmeden, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması seçeneğini göz ardı ederek uygun üretim yöntemini seçecek, bu üretim yöntemlerini zaman içerisinde çevresel değerlerin korunabilmesi hususunda geliştirilecektir.

Atık üretiminin en aza indirilmesi: Önerilen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte yapılacak eğitim ve geliştirmeler ile birlikte kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesi sağlanacaktır.

Yönetim sistemleri: Uygulayacağı atık yönetim sistemleri ile hava, su, toprak, doğal yaşam, çalışanlar ve bölge insanının madencilik ve işletme faaliyetlerinden etkileşimini en az seviyeye indirecektir.

Doğal kaynakların ve türlerin korunumu: Madencilik çalışmaları sırasında ve sonunda yapılacak olan rehabilitasyon ile birlikte doğal kaynakların ve türlerin tekrar sahaya dönmesi sağlanacaktır.

Şeffaflık: Çevresel verilerin ölçümü ve kontrolü konusunda devlet kurumları ve sosyal sorumluluk sahibi kurumlarla gerekli iletişim sağlanacaktır.

Eğitim: Önerilen çalışmaların sürdürülmesi sırasında personel eğitiminin sürekliliği sağlanarak çevrenin korunması sağlanacaktır. Ayrıca oluşturulacak halkla ilişkiler ağı ile bölge halkının yapılan faaliyetler sırasında alınan çevresel önlemler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır.